Cadet's girls, cadet's boys

Cadet's girls

Surname, name Photo Date of birth

KISEL

Daria

16.12.2002

KOLOSHKO

Yana

 2017 02 21 koloshko 12.02.2003

OLHOVSKAYA

Uliana

 2016 03 18 olhovskaya 08.12.2003

ABLAM

Ekaterina

 2017 02 21 ablam 22.01.2004

VOLKOVA

Anastasiya

 2017 02 21 volkova 05.10.2002

Cadet's boys

Surname, name Photo Dateof birth

KUNAC

Georgi

26.10.2002

KULIKOVICH

Dmitry

 2017 02 21 kulikov 10.02.2002 

 LVOV

Danila

   20.10.2004

TSIGANOVSKI

Mikhail

 2017 02 21 ciganovski 21.01.2002

HAUMENKO

Artem

27.07.2003
3.14zdc
                                
July 2022
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Where to train?